Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Instelling Leerling- en Ouderkamer
Artikel 3. Samenstelling Leerling- en Ouderkamer
Artikel 4. Voorzitter en secretariaat Leerling- en Ouderkamer
Artikel 5. Werkwijze Leerling- en Ouderkamer
Artikel 6. Bekendmaking
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking tot instelling van de Leerling- en Ouderkamer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking tot instelling van de Leerling- en Ouderkamer
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beschikking wordt verstaan onder:bewindspersoon:
de minister of staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen; ouders: ouders, voogden of verzorgders;primair onderwijs:
de onderwijssoorten als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra;voortgezet onderwijs:
de onderwijssoorten als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs.
1.
Er is een Leerling- en Ouderkamer waarin overleg wordt gevoerd tussen de bewindspersoon en vertegenwoordigers van organisaties voor leerlingen en de ouders van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.
2.
Het overleg wordt gevoerd over de hoofdlijnen van beleid die mede van invloed kunnen zijn op de positie van leerlingen en/of hun ouders in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.
Artikel 3. Samenstelling Leerling- en Ouderkamer
Het overleg wordt in ieder geval gevoerd met een vaste vertegenwoordiger van de hierna genoemde organisaties:-
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS);-
Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO);-
Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO);-
Vereniging voor Ouders, Christelijk Onderwijs en Opvoeding (Ouders & COO);-
Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO).
In beginsel geldt dat van het LAKS twee vertegenwoordigers aan het overleg deelnemen en dat van de ouderorganisaties per instelling één vertegenwoordiger deelneemt. Het is mogelijk een plaatsvervanger aan het overleg te laten deelnemen.
1.
De bewindspersoon of een gemandateerde ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is voorzitter van de Leerling- en Ouderkamer.
2.
De bewindspersoon draagt zorg voor een ambtelijk secretariaat.
1.
De agenda voor het overleg wordt vastgesteld in overleg tussen bewindspersoon en de deelnemers aan de Leerling- en Ouderkamer. Voor het vaststellen van de agenda is de gemeenschappelijke beleidsagenda richtinggevend.
2.
Het overleg wordt voorlopig vijf tot zes maal per schooljaar gevoerd, bij voorkeur met een redelijke spreiding over die periode.
Artikel 6. Bekendmaking
Deze beschikking wordt geplaatst in het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2001.
Artikel 8. Citeertitel
Deze beschikking wordt aangeduid als: Beschikking tot instelling van de Leerling- en Ouderkamer.
De
staatssecretaris van