Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking toekenning aanvullende referentiehoeveelheden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.
Beschikking toekenning aanvullende referentiehoeveelheden
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overwegende dat ingevolge Vo (EEG) nr. 3880/89 van de Raad van de Europese Gemeenschappen (PbEG L378) aanvullende of specifieke referentiehoeveelheden zijn toegepast ten behoeve van voorzieningen voor specifieke groepen;
dat het derhalve thans in de rede ligt de verhoging van het nationale quotum ten goede te laten komen van alle producenten;
Gelet op de artikelen 13, 19 en 23 van de Landbouwwet (Stb. 1957,342);
Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;
Besluit:
1.
Deze beschikking neemt over de begrippen van de Beschikking superheffing 1988 (Stcrt. 64).
2.
Onder “de beschikking” wordt in deze beschikking verstaan: Beschikking superheffing 1988.
1.
Aan producenten die aanspraak hebben op een refererentiehoeveelheid, als bedoeld in artikel 6 van de Beschikking, anders dan verkregen door een tijdelijke overdracht als bedoeld in par. 5A van de beschikking of een tijdelijke uitwisseling, als bedoeld in artikel 9 van de beschikking dan wel op een specifieke referentiehoeveelheid niet zijnde een heffingvrije hoeveelheid, als bedoeld in de Beschikking superheffing SLOM-deelnemers (Stcrt. 1989, 94), wordt een aanvullende referentiehoeveel toegewezen.
2.
Deze aanvullende referentiehoeveelheid bedraagt 1,09% van de in het eerste lid bedoelde referentiehoeveelheid of specifieke referentiehoeveelheid waarop de producent aan het eind van de heffingsperiode 1989/1990 aanspraak heeft.
3.
Het produktschap is belast met de berekening van de aanvullende referentiehoeveelheden.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als “ Beschikking toekenning aanvullende referentiehoeveelheden ”.
2.
Deze beschikking treedt in werking op de dag van publikatie in de Staatscourant en werkt terug tot 2 april 1989.
's-Gravenhage, 13-02-1990
De
minister