Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.
Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1921/92 (PbEG nr. L 195) alsmede de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;
Gezien het advies van het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;
Besluit:
Artikel 1
De referentiehoeveelheden als bedoeld in artikel 6 en de heffingvrije hoeveelheden als bedoeld in artikel 7 van de Beschikking superheffing 1988 worden voor de heffingsperiode 1992/1993, in verband met de verlenging van deze heffingsperiode met vier dagen, verhoogd met 4/364 deel, zijnde een percentage van 1,1%.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking op de tweede dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.
Artikel 3
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden.
's-Gravenhage
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Minister
voor deze:
De
secretaris-generaal