Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking registratie legbatterijen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 18 mei 2004.
Beschikking registratie legbatterijen
De minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 2, zesde lid, van het Besluit legbatterijen (Stb. 1988, 418);
Besluit:
1.
Om aan te tonen dat een kooi vóór de inwerkingtreding van het Besluit legbatterijen (Stb. 1988, 418) voor het eerst in gebruik is genomen dienen pluimveehouders een verklaring af te leggen overeenkomstig het daartoe vastgestelde formulier dat verkrijgbaar is bij de districtsbureauhouder van het ministerie van Landbouw en Visserij in wiens werkgebied het bedrijf van de pluimveehouder is gelegen.
2.
Bij de in het eerste lid bedoelde verklaring dienen te worden overgelegd:
a. bescheiden omtrent het aanschaffen van de kooi dan wel boekhoudgegevens waaruit de aanschaf blijkt, dan wel andere bescheiden, die de aanschaf aantonen of aannemelijk maken;
b. bescheiden, die het eerste gebruik vóór de inwerkingtreding van het besluit aantoont of aannemelijk maakt.
Artikel 2
Voor kooien waarvoor ingevolge de regeling van de staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 28 augustus 1984, nr. J 4002 (Stcrt. 169), is beslist omtrent de na 1 januari 1985 nog toegestane duur van het gebruik, behoeft geen verklaring te worden afgelegd.
1.
Deze regeling treedt in werking op de datum waarop het Besluit legbatterijen in werking treedt.
2.
Zij kan worden aangehaald als: Beschikking registratie legbatterijen.
3.
Zij wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
's-Gravenhage, 30 november 1988
De van Landbouw en Visserij ,
minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal