Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking procuratieregeling V.I.B. 1958

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.
Beschikking procuratieregeling V.I.B. 1958
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Gelet op artikel 34 van de Landbouwwet,
Besluit:
Artikel 1
Ter zake van het in en buiten rechte vertegenwoordigen van het Voedselvoorzienings-in- en verkoopbureau, genoemd in artikel 31 van de Landbouwwet, kan de directeur aan personeel van dat bureau procuratie verlenen.
Artikel 2
Een daartoe strekkende akte van procuratie, welke de namen, voornamen en woonplaats van de personeelsleden, aan wie procuratie wordt verleend, alsmede de handelingen, ter zake waarvan procuratie wordt verleend, inhoudt, behoeft de goedkeuring van de directeur-generaal van de voedselvoorziening en wordt gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage, ter kosteloze inzage voor een ieder.
Artikel 3
Het slot van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de handtekening en de paraaf van de directeur en de in dat artikel bedoelde personen, die de directeur en deze personen stelt onder stukken, vorenbedoeld bureau betreffende.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking procuratieregeling V.I.B. 1958.
2.
Zij treedt in werking op de dag, waarop de Landbouwwet in werking treedt.
's-Gravenhage, 30 juni 1958
De
Minister