Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking premie en plafonds 1989

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.
Beschikking premie en plafonds 1989
De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);
Besluiten:
Artikel I
Het percentage van de heffingsgrondslag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 wordt vastgesteld op 7,5.
Artikel II
Het maximum bedrag, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984, waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:
voor groep A:
f 4444,20 zijnde f 4115 vermeerderd met 8% vakantie-uitkering:
voor groep B:
f 6138, 72 zijnde f 5684 vermeerderd met 8% vakantie-uitkering;
Artikel III
Dit besluit, die kan worden aangehaald als ‘Beschikking premie en plafonds 1989’ wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op 1 januari 1989.
's-Gravenhage, 4 oktober 1988
De van Justitie .
minister
voor deze,
De ,
directeur-generaal voor politie en vreemdelingenzaken
De van Binnenlandse Zaken .
minister
voor deze,
De ,
directeur-generaal voor openbare orde en veiligheid