Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking overschrijving stukken betreffende schepen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking overschrijving stukken betreffende schepen
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Overwegende dat ten gevolge van de intrekking van de Maatregel Schepen (Stb. 1948, 1 359) de beschikking van de Minister van Financiën van 29 mei 1952, nr. 95 (Stcrt. 1952, 104) herziening behoeft;
Gelet op artikel 1 van de wet van 28 februari 1947 (Stb. H 66) en het Koninklijk besluit van 4 juni 1973 (Stb. 272),
Besluit:
1.
Ter gelegenheid van de aanbieding van een stuk betreffende schepen en bestemd om te worden overgeschreven in de openbare registers gehouden aan de kantoren van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, moet, in afwijking van het bepaalde in onderdeel 1, tweede lid, van de beschikking van de Minister van Financiën van 9 november 1949, nr. 188 (Stcrt. 1949, 222) , behoudens hetgeen hierna in artikel 2 is bepaald, mede worden ingeleverd een afschrift van dat stuk, voldoende aan bepaalde vormvereisten.
2.
Onderdeel II van de beschikking van de Minister van Financiën van 9 november 1949, nr. 188 (Stcrt. 1949, 222), is van toepassing.
Artikel 2
In afwijking van artikel 1 wordt geen afschrift ingeleverd van de volgende, ingevolge de Maatregel teboekgestelde schepen (Stb. 1982, 626) ingediende stukken:
1. verzoek tot teboekstelling van een zeeschip of zeevissersschip in aanbouw;
2. verzoek tot teboekstelling van een binnenschip in aanbouw;
3. verzoek tot teboekstelling als afgebouwd schip van een zeeschip of zeevissersschip dat reeds als schip in aanbouw is teboekgesteld;
4. verzoek tot teboekstelling als afgebouwd schip van een binnenschip dat reeds als schip in aanbouw is teboekgesteld;
5. verzoek tot teboekstelling van een zeeschip of zeevissersschip;
6. verzoek tot teboekstelling van een binnenschip;
7. verklaring dat een schip de hoedanigheid van Nederlands schip zal behouden;
8. aangifte tot wijziging van de beschrijving van een teboekgesteld schip en mededeling omtrent gekozen woonplaats betreffende een binnenschip;
9. aangifte tot doorhaling van de teboekstelling van een zeeschip of zeevissersschip;
10. aangifte tot doorhaling van de teboekstelling van een binnenschip;
11. verzoek tot doorhaling van de teboekstelling van een zeeschip of zeevissersschip;
12. verzoek tot doorhaling van de teboekstelling van een binnenschip.
Artikel 3
De beschikking van de Minister van Financien van 29 mei 1952, nr. 95 (Stcrt. 1952, 104), zoals deze is gewijzigd bij de beschikking van 23 september 1963, nr. B3/10546 (Stcrt. 1963, 184), wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1983. Zij kan worden aangehaald als ‘Beschikking overschrijving stukken betreffende schepen’ en wordt opgenomen in de Nederlandse Staatscourant.
Apeldoorn, 23 november 1982
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze,
De
hoofddirecteur van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php