Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking onderzoekingsmethoden textielartikelen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 mei 2012. U leest nu de tekst die gold op 7 mei 2012.
Beschikking onderzoekingsmethoden textielartikelen
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiene en de Staatssecretaris van Economische Zaken.
Overwegende, dat ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 1972 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels, nr. 72/276/EEG (Pb. EG L 173) en van de richtlijn van die Raad van 26 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van textielvezels, nr. 73/44/EEG (Pb. EG L 83) overeenkomstig die richtlijnen onderzoekingsmethoden dienen te worden vastgesteld voor de beoordeling van de vraag of een textielartikel voldoet aan het Textielartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1974, 512);
Gelet op artikel 18, eerste lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet);
Besluiten:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. textielartikel: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onderc, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1974, 512);
b. kenmerkende textielvezels: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet);
c. richtlijn 96/73/EG: richtlijn nr. 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels (PbEG L 32);
d. richtlijn 73/44/EEG: richtlijn nr. 73/44/EEG van de Raad van 26 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van textielvezels (PbEG L 83).
1.
Ten aanzien van een textielartikel geldt de onderzoekingsmethode, omschreven in bijlage I van richtlijn 96/73/EG.
2.
Ten aanzien van een textielartikel, dat is samengesteld uit twee soorten kenmerkende textielvezels, gelden tevens de onderzoekingsmethoden omschreven in bijlage II van richtlijn 96/73/EG.
3.
Ten aanzien van een textielartikel, dat is samengesteld uit drie soorten kenmerkende textielvezels, gelden tevens de onderzoekingsmethoden, omschreven in de bijlagen I, II en III van richtlijn 73/44/EEG.
Artikel 3
Ten aanzien van een onderdeel, afzonderlijk deel of onderdeel van een afzonderlijk deel van een textielartikel als in artikel 12, eerste lid, van het Textielartikelenbesluit (Warenwet) bedoeld, is artikel 2 van deze beschikking van overeenkomstige toepassing.
1.
Een wijziging van de bijlagen I of II van richtlijn 96/73/EG gaat voor de toepassing van deze beschikking gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministeriële regeling een ander tijdstip wordt vastgesteld.
2.
Een wijziging van de bijlagen I, II of III van richtlijn 73/44/EEG gaat voor de toepassing van deze beschikking gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministeriële regeling een ander tijdstip wordt vastgesteld.
Artikel 4
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking onderzoekingsmethoden textielartikelen .
1.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.
2.
Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop het Textielartikelenbesluit (Warenwet) in werking treedt.
Leidschendam, 9 oktober 1974
De
Staatssecretaris
De
Staatssecretaris