Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking landbouwtelling 1988

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.
Beschikking landbouwtelling 1988
De minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);
Gehoord het Landbouwschap;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. voedselcommissaris:
de provinciale voedselcommissaris;
b. opgaveplichtige:
degene, die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is uitgereikt of is verzonden.
Artikel 2
In het tijdvak dat loopt van 5 april tot en met 10 juni 1988 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).
1.
Voor de telling, als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet of worden meerdere biljetten, waarvan de modelen als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd, uitgereikt of verzonden door of vanwege de voedselcommissaris.
2.
De opgaveplichtige dient het beschrijvingsbiljet of de beschrijvingsbiljetten in te vullen naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op de biljetten anders is aangegeven, en daarbij de overige op de biljetten gestelde aanwijzingen in acht te nemen en de aldus ingevulde en ondertekende biljetten binnen vijf dagen nadat deze aan hem zijn uitgereikt of verzonden in te leveren bij de districtsbureauhouder van het ministerie van Landbouw en Visserij in de provincie waarin de opgaveplichtige woonachtig is.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
2.
Zij kan worden aangehaald als: Beschikking landbouwtelling 1988.
's-Gravenhage, 11 maart 1988
De van Landbouw en Visserij ,
minister
Voor deze,
De
secretaris-generaal