Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking intrekking invoervergunning aluminiumprodukten uit ex-Sowjetstaten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 10 juni 2005.
Intrekking invoervergunning aluminiumprodukten uit ex-Sowjetstaten
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Overwegende dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij verordening (EEG) 2227/93 (PbEG L 198), kwantitatieve beperkingen heeft ingesteld ten aanzien van de invoer van bepaalde soorten ruw aluminium uit de staten waarin de voormalige Sowjetunie is uiteengevallen;
dat de reeds ingevolge artikel 2 van het Invoerbesluit landen 1981 verleende vergunningen voor de invoer van genoemde goederen van oorsprong uit deze staten een veel grotere hoeveelheid voor invoer toestaan dan de relevante thans door de Commissie vastgestelde hoeveelheden;
dat genoemde verodening op 7 augustus 1993 in wreking is getreden;
dat dit het noodzakelijk maakt reeds krachtens het Invoerbesluit landen 1981 verleende vergunningen voor de invoer van genoemde goederen in te trekken;
Gelet op artikel 10 van de In- en uitvoerwet;
Besluit:
Artikel 1
De vergunningen voor de invoer van ruw alumnium, ingedeeld onder de GN-codes 7601 10 00 en 7601 20 10, van oorsprong uit Armenië, Azarbajdzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizistan (Kirgizië), Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Russische Federatie, Tadzjikistan, Toerkmenistan en Witrusland (Belarus), die krachtens het Invoerbesluit landen 1981 zijn verleend voor de datum van inwerkingtreding van deze beschikking, worden, voor zover zij hun gelding nog niet hebben verloren, ingetrokken.
Artikel 2
Het bepaalde in artikel 1 is niet van toepassing op vergunningen die betrekking hebben op goederen die op de datum van de inwerkingtreding van deze beschikking reeds naar Nederland onderweg waren, voor zover het niet mogelijk is de bestemming van die goederen te wijzigen.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 augustus 1993
De Staatssecretaris van Economische Zaken,