{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking instelling ontwikkelingsgroep basisvorming geschiedenis en staatsinrichting

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Beschikking instelling ontwikkelingsgroep basisvorming geschiedenis en staatsinrichting
De minister van Onderwijs en Wetenschappen mede namens de minister van Landbouw en Visserij,
Overwegende dat het beleid erop is gericht in het kader van de basisvorming voortgezet onderwijs eindtermen voor de verplichte vakken vast te stellen;
Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van de formulering van deze eindtermen ontwikkelingsgroepen in te stellen,
Besluit:
1.
Er wordt een ontwikkelingsgroep geschiedenis en staatsinrichting ingesteld die tot taak heeft:
a. het doen van voorstellen aan de minister voor eindtermen op twee niveaus voor het vak geschiedenis en staatsinrichting;
b. coördinatie van andere vakinhoudelijke activiteiten die in relatie tot de eindtermen plaatsvinden.
2.
De ontwikkelingsgroep wordt ingesteld voor de periode van 1 januari 1988 tot 1 augustus 1991. Verlenging is mogelijk.
3.
De ontwikkelingsgroep bestaat uit: -
de voorzitter, tevens lid;-
twee leden vanuit de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland;-
een lid vanuit het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis;-
een lid vanuit de lerarenopleidingen;-
twee leden op persoonlijke titel;-
een lid, tevens secretaris, vanuit het Instituut voor Leerplanontwikkeling;-
een lid vanuit het Instituut voor Toetsontwikkeling;-
een waarnemer namens de Groep Edukatieve Uitgeverijen.
De voorzitter en leden worden benoemd door de minister.
4.
De ontwikkelingsgroep neemt de in de bijlage I bij deze beschikking opgenomen algemene richtlijnen neergelegd in de notitie ‘De ontwikkeling van eindtermen voor het basisonderwijs en voor basisvorming in het voortgezet onderwijs’ in acht.
5.
Daarnaast neemt de ontwikkelingsgroep de specifieke richtlijnen in acht die in de bijlage II zijn neergelegd.
6.
De voorstellen bedoeld onder a dienen uiterlijk op 15 december 1988 gereed te zijn; deze voorstellen dienen te zijn vergezeld van een verantwoording.
7.
Het secretariaat van de ontwikkelingsgroep wordt gevoerd door het in artikel 3 genoemde lid afkomstig uit het Instituut voor Leerplanontwikkeling.
8.
De ontwikkelingsgroep bepaalt zelf de werkwijze.
9.
De minister stelt middelen beschikbaar voor de activiteiten van de ontwikkelingsgroep.
10.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst. Afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer. Zij treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 1988.
Zoetermeer, 21 januari 1988
De
minister