{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking herkenning en stoptekens visserij-inspectie ter zee

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 14 januari 2013.
Beschikking herkenning en stoptekens visserij-inspectie ter zee
De minister van Justitie;
Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K 258);
Gehoord de Minister van Landbouw en Visserij;
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gegeven bij of krachtens de artikelen 3, 3a , 4, 5 en 9 van de Visserijwet 1963 (Stb. 312), die zich bevinden aan boord van vaartuigen die de visserij-inspectievlag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voeren, doen in de wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder b en c, van de Visserijwet 1963 (Stb. 312) de vordering tot stilhouden, omschreven in artikel 23 van de Wet op de Economische Delicten (Stb. 1950, K 258):
a. gedurende de periode van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang door het hijsen van de vlag als bedoeld in artikel 2, tweede lid, al dan niet gepaard gaand met een licht- of geluidsein bestaande uit het morseteken L:.–..; en
b. gedurende de periode van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang door het geven van een licht- of geluidsein bestaande uit het morseteken L: .–..
1.
Als visserij-inspectievlag wordt vastgesteld de wimpel als afgebeeld in figuur I van de bijlage , met de afmetingen van a = 180 cm., b = 120 cm en C = 60 cm. bij fregatten en van a = 120 cm., b = 80 cm. en c = 40 cm. bij schepen kleiner dan een fregat.
2.
Als vlag, bedoeld in artikel 1, onder a, wordt vastgesteld de vlag als afgebeeld in figuur II van de bijlage met een afmeting van 75 cm × 75 cm.
1.
Deze beschikking kan worden aangehaald als ‘Beschikking herkenning en stoptekens visserij-inspectie ter zee’.
2.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 21 maart 1989
De voornoemd,
Minister
Namens de ,
Minister
Het
hoofd van de Directie politie