Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking ex artikel 7 Interimwet A.W.W.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 21 september 2004.
Beschikking ex artikel 7 Interimwet A.W.W.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op artikel 7, vierde lid, van de wet van 9 april 1959, Stb. 140, houdende een interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet,
Besluit:
Artikel 1
De door de Sociale Verzekeringsbank, en het Landelijk instituut sociale verzekeringen ingevolge de wet van 9 april 1959, Stb. 140, houdende een interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet, niet uitbetaalde bedragen der renten en uitkeringen, alsmede de in artikel 4, tweede lid, van de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 september 1959, nr. 3600, bedoelde interest, worden per en op de liquidatiedatum overgedragen aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds, als bedoeld in hoofdstuk III, par. 2, van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering .
1.
De in artikel 1 bedoelde overdracht geschiedt in de vorm van contanten.
2.
In afwijking van het eerste lid, kan, indien daaromtrent overeenstemming wordt bereikt tussen het Arbeidsongeschiktheidsfonds en een instelling, genoemd in artikel 1, de overdracht door die instelling plaatsvinden in de vorm van ter beurze genoteerde obligaties en pandbrieven, onderhandse leningen dan wel schatkistpapier.
Artikel 3
De beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 september 1959, nr. 3600, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 1967.
's-Gravenhage, 26 juni 1967
De
Minister