{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Noord-Holland)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Noord-Holland)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland:-
de Weespertrekvaart tot aan de ringvaart van de Watergraafsmeer;-
de Gaasp;-
het Gein;-
de vestinggracht in de gemeente Weesp;-
Het Smalweesp aan beide zijden van het Amsterdam-Rijnkanaal;-
het Tienhovens kanaal;-
het in verband met de aanleg van rijksweg 1 verlegde deel van de Muidertrekvaart;-
de 's-Gravelandse Vaart ten oosten van de sluis bij Uitermeer;-
de Singelgracht te Muiden ter weerszijden van de Vecht;-
de vestinggrachten te Naarden;-
de eerste en tweede Diemen, ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal;-
een gedeelte van de Gorte Poel, nabij fort Kudelstaart te Aalsmeer;-
het haventje ten noorden van Fort Kudelstaart;-
het Noorder Buiten Spaarne;-
het Zuider Buiten Spaarne;-
de Mooie Nel en Binnen Liede;-
de Buiten Liede; het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer;-
het Amstelmeer; de havens van de Haukes;-
het Overlekerkanaal;-
de bermsloten langs rijkswegen, -dijken en -spoorwegen.
zulks voor zover gelegen binnen de provincie Noord-Holland en in beheer bij het Rijk.
Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1975.
Gezien het bericht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12/21 november 1974, afdeling 2A, nr. 422;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten.
Besluit:
's-Gravenhage, 18 augustus 1975
De
Minister