{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655);
Gehoord de Ziekenfondsraad;
Besluit:
1. De in de bijlage vermelde instellingen worden in de aldaar vermelde omvang erkend als psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis als bedoeld in de Regeling psychiatrische ziekenhuisverpleging AWBZ (Stcrt. 1988, 252).
2. De erkenning geldt voor onbepaalde tijd met uitzondering van de onder D5 en E7 genoemde instellingen waarvoor de erkenning geldt tot 1 januari 1990.
3. De beschikking van 9 april 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-800737, alsmede die van 25 maart 1987, DGVGZ/VTA/VERZ/VE-801089 met de daarbij behorende bijlage , waarbij de in de bijlage genoemde instellingen werden erkend als psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, wordt ingetrokken.
4. Deze beschikking welke kan worden aangehaald als beschikking erkenning psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen 1989 wordt met de bijhorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van plaatsing en werkt terug tot en met 1 januari 1989.
Rijswijk, 24 mei 1989
De voornoemd,
staatssecretaris
Namens deze,
De
directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden