Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers
De Minister van Financiën,
Gezien het verzoek van de Minister van Buitenlandse Zaken, d.d. 15 juni 1987, kenmerk ABZ/RJ-047 201, aangevuld bij brief van 15 augustus 1994, kenmerk HDBZ/AB-u797/94;
Gelet op artikel 1, onder a, ten vierde, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994;
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens de Wet financiële betrekkingen buitenland bepaalde, worden navolgende natuurlijke personen als ingezetenen aangewezen:
de aan vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland verbonden diplomatieke, beroepsconsulaire, administratieve en technische ambtenaren van Nederlandse nationaliteit, alsmede de in artikel 120 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (Stb. 1986, 611) bedoelde uitgezonden werknemers van Nederlandse nationaliteit, alsmede hun echtgenoten en bij hen inwonende kinderen.
Artikel 2
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers.
Artikel 3
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt. Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 mei 1994.
's-Gravenhage, 5 september 1994
De
Minister