Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 november 2010. U leest nu de tekst die gold op 15 november 2010.
Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne van de Coppello;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358);
Besluiten:
Artikel 1
In geval van een homogene uitwendige bestraling van het gehele lichaam wordt voor de in onderstaande tabel opgenomen stralingssoorten de waarde van de kwaliteitsfactor, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder o, van het Definitiebesluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 358) als volgt vastgesteld:
Stralen Kwaliteitsfactor
Röntgen-, gamma-, bêta-stralen, electronen en positronen 1
Neutronen met onbekende energie 10
Artikel 2
Voor neutronenstraling met bekende energie wordt de waarde van de kwaliteitsfactor, alsmede de grootte van de neutronenfluxdichtheid welke een snelheid van dosisequivalent van 1 mrem h-¹ veroorzaakt in afhankelijkheid van de energie zo mogelijk bepaald volgens bijlage II.
Artikel 3
Voor protonenstraling met bekende energie wordt de waarde van de kwaliteitsfactor, alsmede de grootte van de protonenfluxdichtheid welke een snelheid van dosisequivalent van 1 mrem h-¹ veroorzaakt, in afhankelijkheid van de energie zo mogelijk bepaald volgens bijlage III.
Artikel 4
Indien toepassing van de artikelen 1, 2 en 3 niet mogelijk is, wordt de waarde van de kwaliteitsfactor bepaald met behulp van de in bijlage I opgenomen tabel en de in bijlage IV opgenomen figuren.
Artikel 5
De in artikel 2, eerste lid, onder p, van het Definitiebesluit Kernenergiewet bedoelde andere factoren dan de kwaliteitsfactor en de waarde van deze factoren dienen te worden gekozen in overeenstemming met de aanbevelingen van The International Commission on Radiological Protection, vastgesteld in ICRP publication 2, Report of Committee II on Permissible Dose for Internal Radiation (1959), uitgegeven bij Pergamon Press.
Artikel 6
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis.
Artikel 7
De beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis (Stcrt. 1969, 234) wordt ingetrokken.
1.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.
2.
Zij treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 24 juni 1981 (Stb. 501) tot wijziging van het Radioactieve-stoffenbesluit Kernenergiewet in werking treedt.
De
Minister
De
Staatssecretaris
De
Staatssecretaris