Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2004.
Beschikking bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 7 van het Koninklijk besluit van 16 september 1965 (Stb. 414), houdende vaststelling van het bewijs van verzekering voor de niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en enkele regelen met betrekking tot het bewijs van vrijstelling,
Besluit:
Artikel 1
Aan de bestuurders van motorrijtuigen, welke gewoonlijk zijn gestald in:
a. België;
b. Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van het Land Berlijn;
c. Denemarken;
d. Duitse Democratische Republiek;
e. Finland;
f. Frankrijk en Monaco;
g. Hongarije;
h. Ierland;
i. Italië, San Marino en Vaticaanstad;
j. Luxemburg;
k. Noorwegen;
l. Oostenrijk;
m. Tsjechoslowakije;
n. Verenigd Koninkrijk en Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Kanaal-Ellanden en het eiland Man, met uitzondering van Gibraltar;
o. Zweden;
p. Zwitserland en Liechtenstein wordt, behoudens het bepaalde in artikel 2, ontheffing verleend van de verplichting een bewijs van verzekering bij zich te hebben.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde ontheffing geldt niet voor motorrijtuigen, die gewoonlijk zijn gestald in een der in artikel 1 genoemde landen en ten aanzien waarvan:
a. in dat land overeenkomstig artikel 4, onder b, van de Richtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen van 24 april 1972 (Pb. E.G. 2 mei 1972, L 103), gewijzigd bij Richtlijn van de Raad van 19 december 1972 (Pb. E.G. L 291 van 28 december 1972, rectificatie in Pb. E.G. L 75 van 23 maart 1973) van de bepalingen van artikel 3 van die Richtlijn is afgeweken, het zij
b. niet voldaan is aan de voorwaarde genoemd in artikel 7, tweede lid, van vorengenoemde Richtlijn.
Artikel 3
Zijn beschikking van 10 mei 1974, Directoraat-Generaal van het Verkeer, nr. A-2/V 23266, (Stcrt. 92), wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt met ingang van 1 januari 1975 in werking.
's-Gravenhage, 18 december 1974
De
Minister