Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8 Beschikking bescherming persoonlijke levenssfeer (Registratie artikel 24 Landbouwwet)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De houder kan voor de toepassing van de artikelen 10 tot en met 13 gegevens verstrekken aan de geregistreerden.
2.
De in artikel 6, eerste en tweede gedachtenstreepje, bedoelde functionarissen, kunnen met inachtneming van het bij of krachtens artikel 50 van de wet bepaalde, onder gelijktijdige kennisgeving aan de voorzitter van de commissie, in de registratie opgenomen gegevens verstrekken aan de onder het Ministerie van Landbouw en Visserij ressorterende functionarissen en instanties.
3.
De houder kan in de registratie opgenomen gegevens in bijzondere gevallen aan andere nader door hem aan te wijzen personen of instanties verstrekken indien zulks verenigbaar is met de in artikel 2 genoemde doelstelling en na advies van de commissie.