Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 13 Beschikking bescherming persoonlijke levenssfeer (Registratie artikel 24 Landbouwwet)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien de houder een verzoek, bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder a, dan wel een verzoek, bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, dan wel een verzoek, bedoeld in artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, niet inwilligt, stelt hij de verzoeker daarvan schriftelijk in kennis. De kennisgeving bevat de gronden, waarop de beslissing van de houder berust.
2.
Binnen dertig dagen na de dag, waarop de kennisgeving is verzonden, kan de verzoeker tegen de beslissing van de houder bij wege van een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de Minister in beroep gaan.
3.
De Minister neemt geen beslissing op het beroep dan nadat hij omtrent het beroep het advies van de commissie heeft ingewonnen.