{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op het afbetalingsstelsel 1961

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op het afbetalingsstelsel 1961
De Minister van Justitie,
Gezien een schrijven van de Staatssecretaris van Economische Zaken, gedateerd december 1963, kenmerk Directie W.J.A., 663/1625;
Gelet op de artikelen 1, onder 3°., d, en 17, 1ste lid, onder 2°., van de Wet op de economische delicten,
Besluit:
1. Als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de wet van 13 juli 1961, Stb. 218, houdende regelen tot bevordering van een goede toepassing van het afbetalingsstelsel (Wet op het Afbetalingsstelsel 1961), worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst.
2. Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de dag na die harer bekendmaking.
's-Gravenhage, 22 januari 1964
De voornoemd,
minister