Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking aanwijzing gevoelige gebieden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.
Beschikking aanwijzing gevoelige gebieden
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelezen het verzoek van 27 april 1993 van de Stichting G. Ribbius Pelletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten en het verzoek van 8 april 1993 van het Recreatieschap Spaarnwoude;
Gelet op artikel 5, tiende lid, van de Pachtwet;
Gezien de adviezen van de Provinciale Commissies Beheer Landbouwgronden in Utrecht en Noord-Holland;
Besluit:
1.
Als gebieden, bedoeld in artikel 5, tiende lid, van de Pachtwet, worden aangewezen:
a. het gebied, aangeduid in bijlage 1, bekend onder de naam landgoed Linschoten, gelegen in de gemeenten Montfoort en Woerden;
b. het gebied, aangeduid in bijlage 2, bekend onder de naam veenweidegebied Dijkland, gelegen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Artikel 2
Afschriften van de in artikel 1 genoemde bijlagen liggen ter inzage in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing gevoelige gebieden.
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd.
’s-Gravenhage, 6 juni 1995
De
Minister