Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking aanwijzing exameninstelling klein vaarbewijs 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
Besluit houdende aanwijzing van de Stichting VAMEX als exameninstelling voor het klein vaarbewijs (Aanwijzing exameninstelling klein vaarbewijs 2007)
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. de exameninstelling: de exameninstelling genoemd in artikel 2;
b. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;
c. bijlage 1, 2 of 3: de bij deze beschikking behorende bijlage 1 , 2 of 3 .
Artikel 2
De Stichting VAMEX wordt aangewezen als exameninstelling bevoegd tot het afnemen van examens ter verkrijging van een klein vaarbewijs voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 en voert daarbij de taken uit zoals omschreven in de artikelen 13 tot en met 22 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart en het Reglement examens klein vaarbewijs .
Artikel 3
Aan deze beschikking zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. de exameninstelling onderwerpt haar organisatie en de examinering voor het klein vaarbewijs aan een voortdurende kwaliteitsborging, zoals beschreven in onderdeel A van bijlage 1 , door de Stichting Examenkamer te Apeldoorn, waarvan de kosten worden gedragen door de exameninstelling;
b. de exameninstelling onderwerpt zich aan het, in onderdeel B van bijlage 1 beschreven, door de Minister uit te oefenen toezicht;
c. de exameninstelling stelt jaarlijks voor 1 mei een jaarverslag en een jaarrekening op met de in onderdeel C van bijlage 1 genoemde informatie;
d. de exameninstelling stelt jaarlijks voor 1 november een begroting op met de in onderdeel C van bijlage 1 genoemde informatie;
e. de exameninstelling verschaft de Minister tussentijds de in onderdeel D van bijlage 1 genoemde informatie;
f. de exameninstelling kent een, in onderdeel E van bijlage 1 nader beschreven, Examencommissie;
g. de exameninstelling kent een, in onderdeel F van bijlage 1 nader beschreven, Domeinadviescommissie;
h. de exameninstelling kent een, in onderdeel G van bijlage 1 nader beschreven, Raad van Advies;
i. de exameninstelling hanteert de beroepsprocedure van de Stichting Examenkamer, te Apeldoorn;
j. bij aanwijzingen van onvoldoende presteren of functioneren van de exameninstelling kan de minister de in onderdeel H van bijlage 1 genoemde maatregelen treffen;
k. de exameninstelling draagt op de voet van de ter zake voor de Rijksdienst geldende voorschriften zorg voor de nodige technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van zijn gegevens tegen verlies of aantasting en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking van die gegevens;
l. de exameninstelling hanteert conform onderdeel I van bijlage1 een egalisatiereserve.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in afschrift toegezonden aan de exameninstelling.
De
Minister