{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking aanwijzing ambtenaren Gemeente Amsterdam toezicht krachtens de Binnenschepenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
Aanwijzing van ambtenaren van de Gemeente Amsterdam voor toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Binnenschepenwet en de opsporing van overtredingen daarvan
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
In overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 28, tweede en derde lid, en 48 van de Binnenschepenwet;
Gezien het verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006 (kenmerk: 2006/4529);
Besluit:
1.
De controleurs vaarwegen en de overige in dienst van de Gemeente Amsterdam werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren, voor zover zij werkzaamheden verrichten behorende tot het takenpakket van de Dienst Binnenwaterbeheer, worden aangewezen tot:
a. toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken II en IV van de Binnenschepenwet;
b. ambtenaar belast met de opsporing van de bij of krachtens de hoofdstukken II en IV van de Binnenschepenwet strafbaar gestelde feiten.
2.
Met betrekking tot hoofdstuk II van de Binnenschepenwet is het toezicht en de opsporing, bedoeld in het eerste lid, beperkt tot:
a. de aanwezigheid van het certificaat van onderzoek aan boord van een schip;
b. de geldigheid van het certificaat van onderzoek aan boord van een schip;
c. de zone of het vaargebied van een schip overeenkomstig het certificaat van onderzoek;
d. de inzinking van een schip in het water ten opzichte van de op dat schip aangebrachte inzinkingskenmerken;
e. bijzondere voorschriften voor het gebruik van een schip als vermeld in het certificaat van onderzoek.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt na vijf jaar.
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister