{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Berekening voorkoming dubbele belasting-noemer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 8 augustus 2008.
Berekening voorkoming dubbele belasting-noemer Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 151, datum inwerkingtreding 09-08-2008, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2008.
De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 151, datum inwerkingtreding 09-08-2008, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2008.

In antwoord op een verzoek om met toepassing van de hardheidsclausule bij de berekening van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting in de verdragsrelatie met Frankrijk bij de bepaling van de noemer van de zgn. evenredigheidsbreuk, in navolging van de ‘eenzijdige regeling’, tevens de te verrekenen verliezen in aanmerking te mogen nemen, heeft de Staatssecr. van Financien bij brief van 15-11-1988, kenmerk 088-1620, het volgende medegedeeld:
‘Ik keur, voor zoveel nodig met toepassing van artikel 63 AWR, goed dat bij de berekening van de op grond van het verdrag met Frankrijk te verlenen vermindering ter voorkoming van dubbele belasting in de noemer van de zgn. evenredigheidsformule wordt uitgegaan van de winst als bedoeld in artikel 7, lid 3 Wet Vpb’69 verminderd met op de voet van Hoofdstuk IV van die wet te verrekenen verliezen voor zover deze bestaan uit negatieve winst in de zin van genoemd artikel 7.’
Deze goedkeuring geldt mede met betrekking tot de overige verdragen waar de vermindering van de noemer van de evenredigheidsbreuk met de te verrekenen verliezen niet uit de tekst van het verdrag voortvloeit.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2008, 151, datum inwerkingtreding 09-08-2008, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2008.