Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Beperking examenstof
Artikel 2. Bekendmaking
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beperking examenprogramma wiskunde B v.w.o.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Beperking examenprogramma wiskunde B v.w.o.
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., artikel 11 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 juncto het examenprogramma wiskunde B eindexamen v.w.o. en het examenprogramma wiskunde B staatsexamen v.w.o. (Stcrt. 1988, 30);
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 24 augustus 1995, nr. 95000158/2A);
Besluit:
1.
Bij het centraal en schriftelijk examen wiskunde B voorbereidend wetenschappelijk onderwijs worden niet aan de orde gesteld de onderwerpen: differentiaalvergelijkingen, lijnelementenveld, oplossen van eenvoudige differentiaalvergelijkingen en partiële integratie, opgenomen in het examenprogramma wiskunde B eindexamen v.w.o. en het examenprogramma wiskunde B staatsexamen v.w.o.
2.
Scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en opleidingen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs gericht op het behalen van het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, kunnen bepalen bij het schoolonderzoek in het vak wiskunde B niet aan de orde te stellen de onderwerpen, genoemd in het eerste lid.
3.
Bij het mondeling gedeelte van het staatsexamen in het vak wiskunde B worden niet aan de orde gesteld de onderwerpen, genoemd in het eerste lid.
Artikel 2. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
1.
Deze regeling treedt voor het eindexamen in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1995.
2.
Deze regeling treedt voor het staatsexamen in werking met ingang van 1 januari 1996.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Beperking examenstof wiskunde B v.w.o.
De staatssecretaris