Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingsbesluit referendumcommissie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september, nr. 2015-0000560335, tot benoeming van de voorzitter en de leden van de referendumcommissie (Benoemingsbesluit referendumcommissie)
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 87, derde lid, van de Wet raadgevend referendum en artikel 14, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Besluit
1.
Tot voorzitter van de referendumcommissie wordt benoemd: mw. mr. M.C. van der Laan.
2.
Tot lid van de referendumcommissie worden benoemd:
a. mw. prof. mr. A.B. Blomberg;
b. mw. prof. mr. drs. W. den Ouden;
c. dhr. dr. R.J. Renes;
d. dhr. prof. dr. R.A. Koole.
3.
De benoeming geldt voor de periode 5 oktober 2015 tot 5 oktober 2019.
1.
De voorzitter en de andere leden van de referendumcommissie ontvangen een schadeloosstelling van € 1.296,- onderscheidenlijk € 997,– per maand voor iedere maand die geheel of gedeeltelijk valt binnen de referendumperiode, bedoeld in het derde en vierde lid.
2.
De voorzitter en de andere leden van de referendumcommissie ontvangen een schadeloosstelling per vergadering van € 344,81 onderscheidenlijk € 265,24 voor elke vergadering die plaatsvindt buiten de maanden waarover een schadeloosstelling op grond van het eerste lid wordt toegekend.
3.
De referendumperiode vangt aan de op dag na die waarop:
a. een besluit van de voorzitter van het centraal stembureau als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum dat een inleidend verzoek is toegelaten, onherroepelijk is geworden; of
b. uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, dat een beroep tegen het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau dat het inleidend verzoek niet wordt toegelaten, gegrond wordt verklaard.
4.
De referendumperiode eindigt op de dag dat:
a. het besluit van het centraal stembureau dat het definitieve verzoek niet is toegelaten als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, onherroepelijk is geworden;
b. uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, dat een beroep tegen het besluit van het centraal stembureau dat het definitieve verzoek wordt toegelaten, gegrond wordt verklaard; of
c. de stemming, bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, plaatsvindt.
5.
Indien in de referendumperiode, bedoeld in het derde en vierde lid, meer dan één inleidend of definitief verzoek toegelaten is, wordt de schadeloosstelling slechts eenmaal per maand toegekend.
Artikel 3
De voorzitter en de andere leden van de referendumcommissie ontvangen een vergoeding van reiskosten op grond van het Reisbesluit binnenland .
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit referendumcommissie.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkenen.
De
Minister