Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Benoeming voorzitter en leden
Artikel 2. Periode
Artikel 3. Werkwijze
Artikel 4. Vergoeding
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2018. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2018.
Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 juni 2014, nr. JOZ/638831, tot benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de tijdelijke landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering (Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 34.9 van het Besluit Bekostiging WPO, artikel 46 van het Besluit Bekostiging WEC en artikel 15b van het Inrichtingsbesluit WVO;
Gezien de gezamenlijke bindende voordracht van de ouderorganisaties, de landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de sectororganisaties, zoals aangeboden door de directeur van de Stichting Onderwijsgeschillen bij brief van 22 mei 2013;
Besluit:
1.
De heer mr. J.P.L.C. Dijkgraaf te benoemen als lid, tevens voorzitter, van de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
2.
Mevrouw mr. dr. J. Sperling te benoemen als lid, tevens vice-voorzitter, van de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
3.
Te benoemen als lid van de landelijke geschillencommissie passend onderwijs:
Mevrouw drs. R. van Aerden,
de heer drs. A.H.T. Gieling,
mevrouw drs. W.D. Hajonides van der Meulen,
de heer drs. E. Hoeksma,
de heer drs. R.H.A.M. Kraakman,
de heer P. Kuiper,
de heer drs. O. Meulenbeek,
de heer drs. L.P.F. Niessen,
mevrouw drs. M.E. Post,
mevrouw drs. M.H.W.C. Voeten,
mevrouw drs. J.P.M. Wichers-Bots, en
Mevrouw drs. W.A.J.J. Willems.
Artikel 2. Periode
De benoeming geschiedt voor de periode van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2018.
Artikel 3. Werkwijze
De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. De werkwijze van de commissie wordt vastgelegd in een reglement.
1.
De voorzitter, de andere leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen, voor zover artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies niet van toepassing is, per vergadering een vergoeding.
2.
De vergoeding per vergadering van de andere leden en de plaatsvervangende leden van de commissie bedraagt maximaal 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
3.
De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt maximaal 130% van het bedrag, bedoeld in het tweede lid.
4.
De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland .
5.
Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.
De
Staatssecretaris