Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingsbesluit klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie 1996

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Benoemingsbesluit klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie 1996
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 62 van de Politiewet 1993 en artikel 8, eerste en tweede lid, van de Klachtenregeling bijzondere ambtenaren van politie van 22 mei 1995, nr 430276/594/NE;
Gelezen de brief van 20 juli 1996 van de heer mr. H. Addens en de brief van 19 augustus 1996 van de voorzitter van de klachtencommissie Korps landelijke politiediensten;
Besluit:
Artikel 1
In de commissie, die gevraagd of ongevraagd adviseert over de afdoening van klachten over het optreden van bijzondere ambtenaren van politie zijn benoemd:
a. tot voorzitter:
de heer mr. A.B.M. Borgart, vice-president van het Gerechtshof te Den Haag,
b. tot leden:
de heer prof. mr. M.S. Groenhuijsen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant,
de heer mr. H. Addens, oud-procureur-generaal te Leeuwarden.
Artikel 2
De secretaris van de klachtencommissie Korps landelijke politiediensten wordt (tevens) tot secretaris van de klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie benoemd.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als Benoemingsbesluit klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie 1996.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.
Den Haag, 18 oktober 1996
De
Minister
wnd. hoofd van de Directie Strafrechtelijke Handhaving i.o