{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Benoeming
Artikel 2. Secretariaat
Artikel 3. Beheer archiefbescheiden
Artikel 4. Vergoeding
Artikel 5. Bekendmaking
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Regeling van 10 januari 2003, houdende de benoeming van de leden van de klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, handelende na overleg met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,
Gelet op artikel 23 van de Wet op het onderwijstoezicht,
Besluit:
Artikel 1. Benoeming
In de klachtadviescommissie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht - hierna te noemen: de klachtadviescommissie – worden benoemd:
a. mr. G.M.M. Blokdijk-Hauwert,
b. drs. Th.A.J. Brugman, en
c. drs. C.D. van Rest-van Nieuwkerk.
1.
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen voegt aan de klachtadviescommissie een secretariaat toe.
2.
Het secretariaat wordt verzorgd door de Inspectie van het Onderwijs.
Artikel 3. Beheer archiefbescheiden
Artikel 6 van het Beheersreglement Documentatie Informatie Verzorging OCenW is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4. Vergoeding
Als vergoeding worden toegekend vacatiegeld en reiskosten op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geldende regelingen, waarbij de klachtadviescommissie als zware commissie in de zin van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld (Stcrt. 1988, 98) wordt aangemerkt.
Artikel 5. Bekendmaking
Dit besluit zal in Uitleg worden geplaatst.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg waarin het besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs.
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,