Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Benoeming
Artikel 3. Secretariaat
Artikel 4. Vergoeding
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Financiën van 3 april 2014, kenmerk: FM/2014/473 M, tot benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de Commissie verzekeraars (Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2, eerste en derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit artikel wordt verstaan onder commissie: de Commissie verzekeraars, ingesteld bij de regeling instelling Commissie verzekeraars.
Artikel 2. Benoeming
Als leden worden voor de duur van de commissie benoemd:
Prof. dr. C. G. (Casper) de Vries, tevens voorzitter;
Prof. dr. D. (Dirk) Schoenmaker;
Drs. J.B.M. (Jos) Streppel; en
Mr. H.B.A. (Ben) Verhoeven.
Artikel 3. Secretariaat
Aan de commissie worden als secretaris onderscheidenlijk adjunct-secretaris toegevoegd:
drs. V. Lieffering en mr. B.H.S. Smits, beiden werkzaam bij het ministerie van Financiën.
1.
De voorzitter en de andere leden ontvangen per vergadering een vergoeding, voor zover zij niet vallen onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en hiermee niet het in artikel 6, eerste lid, van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies bedoelde maximumbedrag overschrijden.
2.
De vergoeding per vergadering van de leden bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
3.
De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister