Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Financiën van 2 november 2012 kenmerk: FM/2012/1554 M, tot benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de Commissie Structuur Nederlandse banken (Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2, eerste en derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder commissie: de Commissie Structuur Nederlandse banken, ingesteld bij de Regeling instelling Commissie Structuur Nederlandse banken .
1.
Tot leden van de commissie worden benoemd:
prof. dr. B.E. Baarsma, directeur van SEO Economisch Onderzoek;
J.H.A.S. Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland;
prof. dr. A.W.A. Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten;
prof. dr. R.G.C. van den Brink, hoogleraar financial institutions;
drs. B.R. Combée, algemeen directeur Consumentenbond;
prof. dr. S.C.W. Eijffinger, hoogleraar financiële economie en hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie;
dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter Raad van Commissarissen NIBC en lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse gemeenten;
prof. dr. A.F. Harmsen, hoogleraar knowledge management;
drs. F. Meijs ACA, accountant en partner banking and capital markets bij PwC;
drs. M. Scheltema, lid Raad van Commissarissen Triodos en ASR en extern lid Audit Commissie ABP;
prof. dr. D. Schoenmaker, decaan Duisenberg School of Finance;
prof. dr. H.H.F. Wijffels, hoogleraar duurzame ontwikkeling;
prof. dr. S.J.G. baron van Wijnbergen, hoogleraar macro-economie.
2.
Prof. dr. H.H.F. Wijffels is tevens voorzitter van de commissie.
Artikel 3
Tot secretarissen van de commissie worden benoemd:
drs. S. van der Zwaag, coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën;
mr. W. Zwartkruis, beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën.
1.
De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding.
2.
De vergoeding per vergadering van de leden van de commissie bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 .
3.
De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.
4.
In afwijking van het eerste lid en gelet op het bepaalde in artikel 2, derde lid, onder b, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, ontvangen de volgende leden van de commissie geen vergoeding als bedoeld in het eerste lid:
J.H.A.S. Biesheuvel;
drs. B.R. Combée.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister