Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Instelling en taak
+ Samenstelling
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoemingen Commissie Auteursrecht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Benoemingen Commissie Auteursrecht
De Minister van Justitie,
Overwegende dat het wenselijk is een commissie in te stellen om advies uit te brengen op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten;
Besluit:
1.
Er is een commissie auteursrecht die tot taak heeft de Minister van Justitie desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten.
2.
Van het voornemen om uit eigen beweging advies uit te brengen stelt de commissie de Minister van Justitie vooraf in kennis teneinde de mening van de minister dienaangaande te vernemen.
Artikel 2
De commissie wordt ingesteld voor een periode van vier jaar.
1.
De commissie telt ten hoogste negen gewone leden, waaronder de voorzitter, alsmede een adviserend lid en een secretaris. De minister kan één of meer adjunct-secretarissen aan de commissie toevoegen.
2.
De voorzitter en de overige gewone leden van de commissie worden benoemd op grond van hun deskundigheid.
Artikel 4
In de commissie worden benoemd:
a. tot lid en voorzitter van de commissie:
Prof. Mr. D.W.F. Verkade te Leiden;
b. tot leden van de commissie:
Prof. Mr. J.J. Brinkhof te
's-Gravenhage;
Prof. Mr. H. Cohen Jehoram te Amsterdam;
Prof. Mr. E.J. Dommering te
's-Gravenhage;
Prof. Mr. F.W. Grosheide te Utrecht;
Prof. Mr. K.J.M. Mortelmans te Utrecht.
Prof. Mr. J.H. Spoor te Amsterdam;
c. tot adviserend lid van de commissie:
Mr. E. Lukács, werkzaam bij het Ministerie van Justitie te
's-Gravenhage;
d. tot secretaris van de commissie:
Mr. M.Tj. Bouwes, werkzaam bij het Minsterie van Justitie te 's-Gravenhage.
1.
De commissie kan zich wenden tot openbare en particuliere diensten en instellingen voor het verkrijgen van de inlichtingen die zij behoeft.
2.
De commissie kan voorts met toestemming van de Minister van Justitie studie-opdrachten verlenen aan derden.
3.
De commissie is bevoegd deskundigen uit te nodigen om aan de beraadslagingen in de commissie deel te nemen.
Slotbepalingen
Artikel 6
De kosten voortvloeiende uit de werkzaamheden van de commissie komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Justitie.
Artikel 7
Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.
's-Gravenhage, 20 maart 1995
De
Minister