Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoeming onbezoldigde ambtenaren invoercontroles diervoeders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 oktober 2004. U leest nu de tekst die gold op 17 oktober 2004.
Benoeming onbezoldigde ambtenaren invoercontroles diervoeders
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. regeling: Regeling in- en uitvoercontroles diervoeders;
b. producten: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de regeling.
Artikel 2
Te rekenen vanaf 1 juli 1999 zijn de ambtenaren van de rijksbelastingsdienst, bevoegd inzake douane, benoemd tot onbezoldigd ambtenaar bij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees voor de volgende taken:
a. het signaleren van producten;
b. het in ontvangst nemen en behandelen van de vooraanmelding als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de regeling;
c. het uitvoeren van de controles, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling;
d. het nemen van beslissingen over het voldoen van producten aan artikel 2, derde of vierde lid, van de regeling voor zover het producten betreft waarvoor uitsluitend een documenten- en een overeenstemmingscontrole behoeft plaats te vinden;
e. het aantekenen van de in onderdeel d bedoelde beslissing, voorzover de producten voldoen aan artikel 2, derde of vierde lid, van de regeling, en overige gegevens op het in artikel 5, derde lid, van de regeling bedoelde document;
f. het controleren van vervoer van producten over Nederlands grondgebied onder douanetoezicht;
g. het geven van uitvoering aan maatregelen waartoe de krachtens de regeling bevoegde ambtenaar van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees in het kader van de uitoefening van de controles heeft besloten.
Artikel 3
De taken genoemd in artikel 2 worden uitgevoerd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Kringdirecteur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.
Artikel 4
Het besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 oktober 1998, nr. J. 987125, wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 15 juni 1999
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,