{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoeming medewerkers particuliere inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden en justitiële kinderbescherming tot onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Benoeming medewerkers particuliere inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden en justitiële kinderbescherming tot onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie
De Minister van Justitie,
Gelezen het verzoek van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen d.d. 20 december 1990:
Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Politiewet en op de Rechtspositieregeling onbezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie, (Stb. 1957, 557) en op artikel 587 van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
I. De medewerkers van particuliere inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden als bedoeld in artikel 90 quinquies, eerste lid , van het Wetboek van Strafrecht en van particuliere inrichtingen voor justitiële Kinderbescherming als bedoeld in artikel 65 van de Wet op de Jeugdhulpverlening die door hun directeur zijn belast met het betekenen van gerechtelijke stukken te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie;
II. De door deze benoeming verkregen bevoegdheid geldt uitsluitend met het oog op de betekening van gerechtelijke stukken aan in de inrichting opgenomen personen, nadat daartoe door het openbaar ministerie opdracht is gegeven als bedoeld in artikel 587, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering ;
III. De benoeming geldt voor de duur van de aanstelling in de onder I. bedoelde inrichting;
IV. Deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad en treedt in werking op de vierde dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 27 maart 1991
De voornoemd,
Minister
Namens de Minister,
Het .
Hoofd van de Directie Politie
voor deze.