{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoeming leden Werkgroep Advies Wet wapens en munitie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 2 juni 2007.
Besluit van de Minister van Justitie van 2 juni 2003, nr.5228151/503, tot aanwijzing van de leden van de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie en tot vaststelling van de bezoldiging voor secretariaatswerkzaamheden terzake
De Minister van Justitie,
Gelet op de complexiteit van de vuurwapenproblematiek;
Van mening dat daarin een geïntegreerde aanpak aangewezen is;
Besluit:
In te stellen de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie.
Artikel 1
Tot lid van de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie worden benoemd:
mr. M.R.A. van IJzendoorn, officier van Justitie te Amsterdam, voorzitter;
mw. Mr. F. Dekkers, officier van Justitie te Amsterdam, plv. voorzitter;
mw. E.A.M. Vervloed, KLPD, dienst NRI, Bureau Ondersteuning LBWM, secretaris;
mr. J. Bruinsma, ministerie van Justitie, directie Wetgeving, lid;
drs. A. Moolenaar, ministerie van Justitie, directie Opsporingsbeleid, lid;
mr. N. Romijn, ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, lid;
drs. P.M.A. Dekkers, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, directie Politie, lid;
dhr. H.J. Ham, KLPD, dienst NRI, LBWM, lid;
dhr. J.C. Groothuis, KLPD, dienst NRI, Bureau Ondersteuning LBWM, lid;
dhr. P. Oosterlee, Koninklijke Marechaussee, District Luchtvaart, lid;
dhr. W. Kerkhoff, Nederlands Forensisch Instituut, lid;
dhr. K. Leenman, FIOD-Economische Controle Dienst, lid;
dhr. F.W.M. Welkamp, LSOP, Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde, lid;
dhr. A.M.A. Moeskops, Regiopolitie Brabant Noord, lid;
dhr. P. Tjeertes, Regiopolitie Zaanstreek - Waterland, lid;
dhr. G. de Vlieg, Regiopolitie Rotterdam - Rijnmond, lid.
Artikel 2
Aan personeel, verbonden aan het Bureau Ondersteuning van het Landelijk Bureau Wapens en Munitie van de dienst Recherche van het KLPD wordt, indien er sprake is van extra werkzaamheden in overuren ten behoeve van de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie, daarvoor bezoldiging toegekend conform de bij het KLPD vigerende bezoldigingsregelingen. Het hiermee gemoeide bedrag kan tot een bij reglement bepaald maximum worden gedeclareerd bij de directie Opsporingsbeleid van het ministerie van Justitie, welke directie hiertoe een voorziening treft.
Artikel 3
De Werkgroep brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Minister van Justitie op het onderhavige terrein.
Artikel 4
De Werkgroep Advies Wet wapens en munitie regelt haar werkzaamheden conform een reglement dat door de plenaire vergadering van de Werkgroep bij de aanvang van haar werkzaamheden wordt goedgekeurd.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 juni 2003.
Dit besluit vervalt met ingang van 3 juni 2007.
Artikel 5
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift aan de benoemde leden worden gezonden.
Den Haag, 2 juni 2003
De van Justitie ,
Minister
namens deze,
Directeur-Generaal Rechtshandhaving