Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Benoeming leden overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.
Benoeming leden overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 7 en 8 van de Regeling aanwijzing nationaal park Dwingelderveld,
Gezien de gedane voordrachten;
Besluit:
Artikel 1
In het overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld worden benoemd:-
als lid, tevens voorzitter: de heer C. van Dijk;-
als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe; de heer H. A. A. Lange;-
als vertegenwoordiger van de gemeente Beilen: de heer B. de Vries;-
als vertegenwoordiger van de gemeente Dwingeloo: de heer mr. J. H. van der Laan;-
als vertegenwoordiger van de gemeente Ruinen: de heer mr. K. de Boer;-
als vertegenwoordiger van het waterschap De Oude Vaart: de heer A. Oosting;-
als vertegenwoordiger van het waterschap De Wold Aa: de heer K. J. Timmerman;-
als vertegenwoordiger van het Recreatieschap Zuid-West Drenthe en als vertegenwoordiger van het Recreatieschap Noord- en Midden-Drenthe: de heer ing. H. van Dam;-
als vertegenwoordiger van het Staatsbosbeheer: de heer ir. A. de Gelder;-
als vertegenwoordiger van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland: de heer ir. F. G. Blanckenborg;-
als vertegenwoordiger van de kleine particuliere eigenaren: de heer L. Muggen, te Ansen, de heer J. Wiechers, te Dwingeloo.
Artikel 2
Als secretaris van het overlegorgaan vanwege de provincie Drenthe wordt aangewezen: de heer mr. W. R. Visser.
Artikel 3
De beschikking van 9 juli 1986 (Stcrt. 129) betreffende de benoeming van de leden van het overlegorgaan nationaal park in oprichting Dwingelderveld, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 22 augustus 1991.
's-Gravenhage, 21 augustus 1991
De
Staatssecretaris