Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels waarderen en belonen medewerkers EZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels waarderen en belonen medewerkers EZ
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 71 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg en de Departementale Ondernemingsraad van het Ministerie van Economische Zaken;
Besluit:
Artikel 1
Het gesprek als bedoeld in artikel 71, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement vindt voor medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken plaats op de wijze die is beschreven in de Nota waarderen en belonen medewerkers EZ, die is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.
Artikel 2
[Wijzigt het Beoordelingsvoorschrift Ministerie van Economische Zaken 1998.]
Artikel 3
Ingetrokken worden:
a. het Beoordelingsvoorschrift CBS en
b. de Beleidsregels bewust belonen EZ.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels waarderen en belonen medewerkers EZ.
Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
's-Gravenhage, 20 juni 2002
De
Minister