Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 maart 2015, kenmerk 620266, omtrent de vergoeding van een verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers (Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers)
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 1, onderdeel a, sub 2 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden;
Besluit:
1.
De vergoeding zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, sub 2 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden is alleen van toepassing indien de aanvrager als vrijwilliger werkzaam is bij een door de minister van Veiligheid en Justitie geregistreerde vrijwilligersorganisatie.
2.
Een organisatie wordt op aanvraag door de minister van Veiligheid en Justitie als vrijwilligersorganisatie geregistreerd indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
b. de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
c. de organisatie is een rechtspersoon;
d. de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt;
e. de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet-of regelgeving gehouden om een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen;
f. de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid.
3.
Onder actief zijn op een concurrerende markt wordt verstaan: het verlenen van diensten in opdracht van derden tegen een substantiële vergoeding ter uitvoering van taken en werkzaamheden.
1.
Per kalenderjaar worden er maximaal 100.000 verklaringen omtrent het gedrag beschikbaar gesteld, die zonder de kosten in rekening te brengen, worden verstrekt.
2.
Indien het maximale aantal als bedoeld in het eerste lid is bereikt, worden nieuwe aanvragers hierover geïnformeerd alvorens hun aanvraag inhoudelijk in behandeling wordt genomen.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 4
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels vergoeding verklaring omtrent het gedrag voor vrijwilligers.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing