Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Toelichting
- Veilingreglement
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Beleidsregels veilingreglement voor abonnee-informatienummers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 december 2012.
1.
Alle aanvragen die OPTA gedurende een aanvraagperiode ontvangt, worden gezamenlijk behandeld.
2.
Als OPTA op grond van het vijfde lid van artikel 3 een aanvraag naar de aanvrager heeft teruggestuurd om hem in staat te stellen een verzuim te herstellen, is de datum van ontvangst van de aanvraag na verzuimherstel bepalend voor de vraag in welke aanvraagperiode die aanvraag is ontvangen.
3.
Op de eerste dag na afloop van een aanvraagperiode stelt OPTA vast welke aanvragen gezamenlijk worden behandeld.
4.
OPTA toetst alle aanvragen die gezamenlijk worden behandeld allereerst op de eisen die gelden op grond van de Telecommunicatiewet en de relevante beleidsregels van OPTA die gaan over de toekenning van nummers. Als ten aanzien van een aanvraag niet aan de eisen wordt voldaan, stelt OPTA de betreffende aanvrager in de gelegenheid zijn aanvraag binnen een door OPTA gestelde termijn aan te vullen. Als daarna nog steeds niet aan de eisen wordt voldaan, wijst OPTA de aanvraag af.
5.
Bij aanvragen waarbij de aanvrager heeft afgezien van een voorkeur voor bepaalde nummers wijst OPTA beschikbare nummers aan en kent deze aan de betreffende aanvrager toe.
6.
OPTA controleert ten aanzien van aanvragen waarbij de aanvrager een voorkeur voor bepaalde nummers heeft uitgesproken of die nummers al zijn toegekend of gereserveerd of al in een eerdere aanvraagperiode zijn aangevraagd. Is dat het geval, dan neemt OPTA contact op met de betreffende aanvrager. OPTA stelt de aanvrager dan voor hem andere, beschikbare nummers toe te kennen. Als de aanvrager hiermee niet akkoord gaat, wijst OPTA de aanvraag af. Als de aanvrager akkoord gaat, wijst OPTA beschikbare nummers aan en kent deze aan de aanvrager toe.
7.
OPTA controleert ten aanzien van elk van de overige aanvragen of sprake is van overlappende aanvragen.
8.
Een aanvraag waarbij geen sprake is van overlappende aanvragen wordt afgehandeld volgens de reguliere procedure die op grond van art. 4.2 e.v. Telecommunicatiewet geldt voor de behandeling van aanvragen om toekenning van nummers welke geen uitzonderlijke economische waarde hebben.
9.
Als sprake is van overlappende aanvragen en de aanvrager heeft aangegeven in dat geval niet te willen deelnemen aan de veiling, wijst OPTA andere, beschikbare nummers aan en kent deze aan de aanvrager toe.
10.
Overlappende aanvragen waarvan de aanvragers hebben aangegeven te willen deelnemen aan de veiling worden verder afgehandeld via de veiling.