Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Subsidiethema’s
Artikel 3. Criteria subsidieaanvraag onderzoekssubsidies
Artikel 4. Inschrijving UWV Marktplaats en subsidieaanvragen
Artikel 5. Beslistermijn subsidieverlening
Artikel 6. Verlening van subsidie
Artikel 7. Betaling en bevoorschotting
Artikel 8. Tussentijdse rapportage
Artikel 9. Meldingsplicht
Artikel 10. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 11. Subsidies tot € 25.000
Artikel 12. Subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000
Artikel 13. Subsidies vanaf € 125.000
Artikel 14. Vaststelling subsidie
Artikel 15. Intrekking
Artikel 16. Overgangsbepaling
Artikel 17. Inwerkingtreding
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 12 Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 25.000, maar minder dan € 125.000, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het einde van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij UWV.
2.
De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.
3.
UWV kan bepalen dat ook andere, of minder, dan de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.