{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in:
artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies,
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.
1.
De kilometervergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
2.
De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
3.
De uurvergoeding met code E17 wordt uitsluitend verstrekt voor feitelijke tolkactiviteit en bij een minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08.00 en 18.00 uur of
b. één kwartier in overige situaties.
In onderwijssituaties wordt tussen 08.00 en 18.00 uur een vaste vergoeding verstrekt per twee klokuren.
4.
De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:
a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;
b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;
c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;
d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.
5.
De kilometervergoedingen volgens de codes E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden uitsluitend verstrekt op basis van de aantallen werkelijk gereisde kilometers verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
6.
De vergoeding, bedoeld in het vijfde lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal tien kilometer. Maximaal wordt 220 kilometer vergoed.
7.
Kloktijd, vergoed volgens het derde tot en met zesde lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking.
8.
Voor groepsgewijze toepassingen en opdrachten in het buitenland wordt afgeweken van de vergoedingen, bedoeld in het derde en vijfde lid, en op basis van maatwerk een passende vergoeding verstrekt.
9.
In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het zesde en het zevende lid. Te dier zake is een nadere beslissing door UWV noodzakelijk, voorafgaand aan de uitvoering van de desbetreffende tolkopdracht.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 23 december 2008
De
voorzitter Raad van bestuur UWV