{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.
Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in:
artikel 2.17 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen,
worden met ingang van 1 januari 2007 vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.
1.
De kilometer-vergoedingen volgens de codes C11, C13, C22 en C25 worden verstrekt op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
2.
De aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, wordt vastgesteld op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
3.
De uurvergoeding met code E17 wordt verstrekt bij een minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08.00 en 18.00 uur of
b. één kwartier in overige situaties
In onderwijssituaties wordt tussen 08.00 en 18.00 uur een vaste maximumvergoeding verstrekt per dagdeel of verlengd dagdeel.
4.
De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:
a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;
b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;
c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;
d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.
5.
De kilometervergoedingen volgens de code’s E17-A1, E17-A3 en E17-C2 en S1-R worden, uitsluitend in geval van feitelijke reisactiviteit, verstrekt op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
6.
De vergoeding, bedoeld in het vijfde lid, wordt verstrekt bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.
7.
In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in het zesde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.
8.
Kloktijd, vergoed volgens het derde, vijfde of zevende lid, komt niet voor dubbele vergoeding in aanmerking.
Artikel 3
Het besluit Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 19 december 2006
De
voorzitter