{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op 4 januari 2007.
Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Besluit:
Artikel 1
De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in:
artikel 2.17 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen,
worden met ingang van 1 januari 2006 vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.
1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometer-vergoedingen volgens de codes C11, C13, C21-II, C25-I, C25-II, C25-V en S1-R op basis van maximaal de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
2.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, vast op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
3.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de uurvergoeding met code E17 bij een minimale inzet van de tolk van:
a. één lesuur in onderwijssituaties, of
b. een half uur in overige situaties.
4.
De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt vergoed in geval van buitengewone werktijden:
a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;
b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;
c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;
d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.
5.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt, alleen in geval van feitelijke reisactiviteit, de kilometervergoedingen volgens de code’s E17-A1 en E17-A3 op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.
6.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de vergoeding, bedoeld in het vijfde lid, bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.
7.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in het zesde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.
Artikel 3
Het Besluit Beleidsregels UWV normbedragen REA-voorzieningen 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 7 februari 2006
De
voorzitter Raad van bestuur