{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels ontheffingen burgerluchtverkeersdienstverlening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels ontheffingen burgerluchtverkeersdienstverlening
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 7 van het Besluit kwalificaties luchtverkeersdienstverlening;
Gezien het advies van de examencommissie voor burgerluchtverkeersdienstverlening;
Maakt bekend:
1.
Een ontheffing van de vereisten inzake ervaring, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Regeling examens voor AFISO wordt op aanvraag verleend aan personen die maximaal 24 maanden voor de datum van aanvraag in het bezit waren van een geldig bewijs van bevoegdheid als luchtverkeersleider en tewerkgesteld waren bij de LVB-organisatie of het Ministerie van Defensie of maximaal 24 maanden voor de datum van aanvraag de functie van verkeersleidingsassistent bij de LVB-organisatie daadwerkelijk uitoefenden.
2.
Een ontheffing van het afleggen van een algemeen examen voor luchtverkeersleider of AFISO, zijnde het theoretisch examen wordt op aanvraag verleend aan personen zoals aangegeven in onderstaande tabel:
3.
Een ontheffing voor het afleggen van het praktijkgedeelte ter verkrijging van een bewijs van bevoegdheid als AFISO wordt op aanvraag verleend aan personen die in het bezit zijn van een bewijs van bevoegdheid als luchtverkeersleider met de bevoegdverklaring plaatselijke verkeersleiding en tewerkgesteld zijn bij de LVB-organisatie of het Ministerie van Defensie of degenen die maximaal 24 maanden voor de datum van aanvraag in het bezit waren van een geldig bewijs van bevoegdheid als luchtverkeersleider met de bevoegdverklaring plaatselijke verkeersleiding en tewerkgesteld waren bij de LVB-organisatie of het Ministerie van Defensie.
Artikel 2
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
Artikel 3
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ontheffingen burgerluchtverkeersdienstverlening.
Deze beleidsregels zullen met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.
De
minister