{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nummerportabiliteit
Aankiesbaarheid
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels masscalling- en medianummers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 20 augustus 2012.
Beleidsregels masscalling- en medianummers
Het college van de Onafhankelijk Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) stelt op grond van zijn bevoegdheden van hoofdstuk 4 en 6 van de Telecommunicatiewet de volgende beleidsregels ten aanzien van masscalling- en medianummers vast. De uitgebreide versie (met kenmerk OPTA/NER/2003/203907) van deze beleidsregels inclusief de aanleiding en overwegingen zijn beschikbaar op aanvraag en te downloaden van de website van OPTA (www.opta.nl).
Uitgiftebeleid Masscalling- en medianummers worden gebruikt voor diensten die in korte tijdspanne veel oproepen per seconde kunnen genereren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld belspelletjes op televisie, waarin wordt opgeroepen te bellen als de kijker het antwoord op een vraag weet. Voor masscalling- en mediadiensten worden informatienummers (0800/090x) uit het Nummerplan telefonie- en ISDNdiensten gebruikt. Doordat voor masscalling- en mediadiensten gebruik wordt gemaakt van aparte nummerreeksen kunnen telecommunicatieaanbieders maatregelen nemen tegen overbelasting van hun netwerken bij explosief verkeer.
Het college maakt in het uitgiftebeleid van informatienummers een onderscheid tussen drie soorten nummers in de 0800 en 090x reeksen:
• gewone informatienummers
• medianummers
• masscalling nummers
De volgende nummerblokken binnen de 0800 en 090x nummerreeksen worden door het college gebruikt voor de uitgifte van masscalling nummers, respectievelijk medianummers:
Een informatiedienstaanbieder die verwacht dat het totaal van oproeppogingen voor een (groep van) nummer( s) behorende bij zijn dienst op bepaalde momenten boven de 11 per seconde uit zal komen, moet een aanvraag doen voor één of meerdere medianummers of masscalling nummers. Andere nummers uit het Nummerplan telefonie- en ISDNdiensten mogen niet voor dit soort diensten gebruikt worden. Het college hanteert hierbij de definitie dat: oproeppogingen = mislukte oproeppogingen + geslaagde oproepen.
Uitgiftebeleid van medianummers • Het college geeft een medianummer uit aan een aanvrager die het telefoonverkeer afhandelt voor een dienst waarbij het aannemelijk is dat in piekmomenten het aantal oproeppogingen naar het betreffende medianummer boven de 11 per seconde uitkomt.
• De aanvrager kan het bovenstaande aannemelijk maken door bijvoorbeeld het nummer behorende bij de dienst bekend te willen maken in een massamedium waarbij wordt verwacht dat het nummer vrijwel direct, of vanaf een bepaald tijdstip, of in een afgebakende korte tijdsperiode wordt gebeld.
• Het college legt bij de beoordeling van aanvraag voor een medianummer geen restricties op aan de gespreksduur noch aan het maximum voor het aantal van oproeppogingen.
Uitgiftebeleid van masscalling nummers • Het college geeft één of meerdere masscalling nummers uit aan een aanvrager die het telefoonverkeer afhandelt behorende bij een dienst waarbij het aannemelijk is dat in piekmomenten het aantal oproeppogingen naar het nummer (of de groep van nummers) boven de 90 per seconde uitkomt.
• De aanvrager kan het bovenstaande aannemelijk maken door bijvoorbeeld het nummer (of de groep van nummers) behorende bij de dienst bekend te willen maken in een massamedium waarbij wordt verwacht dat het nummer vrijwel direct, of vanaf een bepaald tijdstip, of in een afgebakende korte tijdsperiode wordt gebeld.
• Geslaagde oproepen naar masscalling nummers mogen maximaal 30 seconden duren.
Nummerportabiliteit
Het college is van mening dat partijen alleen in uitzonderlijke gevallen mogen afwijken van de nummerportabiliteitsverplichting. Een uitzonderlijk geval waarin partijen mogen afwijken van de nummerportabiliteitsverplichting kan volgens het college ontstaan als partijen aan kunnen tonen dat hun netwerken hierdoor het gevaar lopen overbelast te raken.
Aankiesbaarheid
Openbare telecommunicatiedienstaanbieders en openbare telecommunicatienetwerkaanbieders zijn verplicht om alle nummers uit het nummerplan aankiesbaar te maken. Zij mogen voor de goede afhandeling van verkeer en de bescherming van hun netwerk tegen overbelasting redelijke eisen stellen aan de andere partijen alvorens tot interconnectie over te gaan. Indien deze partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over deze eisen dan kan het college in een geschil de redelijkheid van deze eisen beoordelen. In de behandeling van een geschil waarin het aankiesbaar stellen van een medianummer in het geding is zal het college uitgaan van een verplichting voor het aankiesbaar maken van het medianummer tenzij partijen aan kunnen tonen dat hun netwerken hierdoor het gevaar lopen overbelast te raken.
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
secretaris.