{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. De aanvraag
Artikel 2. De toelating tot de loting
Artikel 3. De orde tijdens de loting
Artikel 4. Het verloop van de loting
Artikel 5. Overig
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels lotingreglement

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels lotingreglement
Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) stelt op grond van zijn bevoegdheden van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet de volgende beleidsregels vast:
A. Beleidsregels veilingreglement voor bedrijfsnummers,
B. Beleidsregels uitgifte van bedrijfsnummers,
C. Beleidsregels lotingreglement.
Deze beleidsregels zijn beschikbaar op aanvraag (gratis 0800-022 31 22) en te downloaden van de Opta website (www.opta.nl).
1.
Voor het aanvragen van nummers moet u de daarvoor bestemde aanvraagformulieren gebruiken. Aanvraagformulieren kunt u downloaden van de OPTA website www.opta.nl of telefonisch opvragen 0800-022 31 22 gratis.
2.
Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en stuur of fax het naar: OPTA, Postbusnummer 11758, 2502 AT Den Haag, faxnummer (070) 315 92 01.
3.
Na ontvangst van de aanvraag kan OPTA deze terugsturen naar de aanvrager:
als het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld;
als niet alle in het aanvraagformulier vermelde bijlagen zijn bijgevoegd.
1.
Als OPTA op dezelfde dag meerdere aanvragen met dezelfde voorkeur voor bepaalde nummer(s) ontvangt dan worden deze aanvragen behandeld door middel van een loting.
2.
Bij een overlap die bestaat uit meer dan een nummer, worden de overlappende nummers niet per individueel nummer geloot, maar wordt de totale overlap van nummers gezamenlijk geloot.
3.
OPTA nodigt de aanvragers uit voor de deelname aan de loting. OPTA maakt hierbij alle namen van aanvragers bekend.
4.
Voor de deelname aan de loting moet een entreegeld worden betaald. Het entreegeld moet binnen de termijn (in de regel binnen 5 dagen) die in de uitnodigingsbrief is genoemd worden overgemaakt op het girorekeningnummer 739.116 t.n.v. de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in Den Haag, onder de vermelding van entreegeld én kenmerk van de uitnodigingsbrief.
5.
Een voor de loting uitgenodigde aanvrager die het entreegeld binnen de gestelde termijn heeft betaald wordt als deelnemer tot de loting toegelaten. De deelnemer krijgt hiervan schriftelijk bericht.
6.
Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een cijfer.
7.
Dit cijfer wordt in het schriftelijke bericht aan de deelnemer bekend gemaakt.
8.
Een aanvraag wordt afgewezen, indien het entreegeld niet binnen de gestelde termijn is betaald.
1.
Als veilingmeester wijst OPTA een notaris aan. Deze heeft tijdens de loting een controlerende taak ten behoeve van een ordelijk verloop van de loting.
2.
De loting vindt uitsluitend in aanwezigheid van de veilingmeester en medewerker(s) van OPTA plaats.
3.
De veilingmeester en OPTA kunnen in bijzondere omstandigheden de loting voor een bepaalde termijn schorsen. OPTA brengt de deelnemers van een schorsing op de hoogte en van de duur daarvan.
1.
De veilingmeester trekt een cijfer.
2.
De deelnemer aan wie het getrokken cijfer is gekoppeld is de winnaar van de loting.
3.
OPTA kent de aanvraag toe aan de winnaar van de loting.
4.
OPTA wijst de aanvragen van de overige deelnemers af.
5.
OPTA deelt aan de deelnemers de uitslag van de loting mee.
6.
OPTA maakt de uitslag van de loting op de website van OPTA openbaar.
Artikel 5. Overig
De toekenning en reservering van nummers op grond van dit reglement doet niet af aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet , waaronder de verplichting tot betaling van de kosten voor toekenning en de verplichting tot betaling van de jaarlijkse kosten voor toezicht.