Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 maart 2009, nr. TRCJZ/2009/620, houdende vaststelling van beleidsregels over de kwaliteit van de opvang van beschermde inheemse diersoorten (beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 75, derde en vijfde lid, en 79, eerste lid, van de Flora- en faunawet en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Deze beleidsregels gelden voor de verlening van ontheffing van de artikelen 9, 13, eerste lid, en in voorkomend geval van artikel 15, tweede lid, van de Flora- en faunawet aan opvangcentra die uit de natuur afkomstige, niet-gedomesticeerde beschermde inheemse diersoorten opvangen of gaan opvangen.
Artikel 2
Een ontheffing als bedoeld in artikel 1 wordt slechts verleend indien:
a. het opvangcentrum, bedoeld in artikel 1, een vereniging of stichting is en voldoet aan alle wettelijke bepalingen die verbonden zijn aan de gekozen rechtsvorm;
b. in de statuten van de stichting of de vereniging de doelstelling van het opvangcentrum, bedoeld in artikel 1, overeenkomt met de doelstelling, opgenomen in artikel 2 van de bijlage bij dit besluit;
c. het opvangcentrum, bedoeld in artikel 1, beschikt over een vakbekwaam dierverzorger;
d. het opvangcentrum, bedoeld in artikel 1, voldoet aan de voorwaarden van het kwaliteitsprotocol, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
Reeds aan opvangcentra als bedoeld in artikel 1 voor de opvang van dieren verleende ontheffingen voor onbeperkte tijd, op grond van de Flora- en faunawet , de Vogelwet 1936 en artikel 25 van de Natuurbeschermingswet worden met ingang van 1 juli 2012 ingetrokken.
2.
Reeds aan opvangcentra als bedoeld in artikel 2 voor de opvang van dieren verleende ontheffingen met een beperkte tijdsduur, op grond van de Flora- en faunawet , de Vogelwet 1936 en artikel 25 van de Natuurbeschermingswet blijven van kracht tot 1 juli 2012.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 maart 2009
De
Minister