Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels juli en augustus 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregels juli en augustus 2004
De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.
In de maanden juli en augustus 2004 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.
Winst uit onderneming en privé gebruik woning
Besluit van 24/08/2004, nr. CPP04-1912M
Besluit Verrekenprijzen
Besluit van 21/08/2004, nr. IFZ04-680M
Besluit verrekenprijzen
Besluit van 17/08/2004, nr. IFZ04-653M
Vrije vergoedingen en verstrekkingen bij bedrijfsjubilea
Besluit van 17/08/2004, nr. CPP04-1031M
Herinvesteringsreserve bij pachtontbindingsvergoeding
Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-440M
Eigenwoningregeling en verhuur aan de ex-partner
Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-1406M
Voorschrift administratieve- en factureringsverplichtingen omzetbelasting
Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-1537M
Aanpassing pensioenregelingen aan Witteveenkader
Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-1779M
Omzetbelasting en ondernemerschap kookvereniging
Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-1357M
Successiewet en voorwaardelijke testamentaire ouderlijke boedelverdeling
Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-257M
Procedure voor behandeling van advance tax ruling-verzoeken
Besluit van 11/08/2004, nr. IFZ04-125M
Autodealer-besluit 2004
Besluit van 11/08/2004, nr. CPP04-1153M
Omzetbelasting en verhuur van onroerende zaken
Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-4221M
Standaardvoorwaarden geruisloze omzetting
Besluit van 11/08/2004, nr. CPP04-664M
Zekerheid vooraf en goede trouw jegens de verdragspartner
Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-1337M
Omzetbelasting en arbodiensten
Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-4018M
Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen
Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-1339M
Loonbelasting en heffingsaspecten motorfiets
Besluit van 11/08/2004, nr. CPP04-716M
Vraag en antwoordbesluit dienstverleningslichamen
Besluit van 11/08/2004, nr. IFZ04-127M
Inkomstenbelasting en aftrekbeperking firmant
Besluit van 11/08/2004, nr. CPP04-1058M
Organisatie- en competentieregeling APA/ATR-praktijk
Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-1338M
Behandelprocedure verzoeken om advance pricing agreements
Besluit van 11/08/2004, nr. IFZ04-124M
Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf
Besluit van 11/08/2004, nr. IFZ04-126M
Loonbelasting en producten eigen bedrijf
Besluit van 10/08/2004, nr. CPP04-745M
Geruisloze doorschuiving en stakingsaftrek
Besluit van 10/08/2004, nr. CPP04-1012M
Leidraad milieubelastingen 2004
Besluit van 05/08/2004, nr. CPP04-519M
Omzetbelasting en verkoop van aandelen
Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-1709M
Toepassing willekeurige afschrijving
Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-1120M
Salaire differé en samenloop van successierecht met loon- of inkomstenbelasting
Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-1121M
Vrije vergoedingen bij aanvang en einde arbeidsovereenkomst
Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-566M
Emigrerende ondernemers en staking onderneming
Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-882M
Afdrachtvermindering kinderopvang
Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-1197M
Spontane uitwisseling van inlichtingen
Besluit van 02/08/2004, nr. DGB04-3945M
Praktijkopleidingen voor eigen personeel
Besluit van 30/07/2004, nr. CPP2004-353M
Toepassing van de regeling van de geruisloze terugkeer
Besluit van 30/07/2004, nr. CPP2004-959M
Beroepssportersregeling
Besluit van 29/07/2004, nr. CPP2004-752M
Geruisloze terugkeer; berekening terugkeerreserve; afgewaardeerde schuld
Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-775M
Wijziging Leidraad Invordering 1990
Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-1587M
Vragen en antwoorden inzake de premieheffing volksverzekeringen
Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-408M
Toetsing dure studie bij vooruitbetaalde kosten
Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-0928M
Toepassing verlaagd tarief bij afvalstoffenbelasting
Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-1198M
Verordening (EEG) nr. 1408/71- uitbreiding tot derde nationaliteiten
Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-0415M
Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; arbovoorzieningen; stoppen met roken
Besluit van 20/07/2004, nr. CPP2004-479M
Buitengewone uitgaven en verbouwing huurwoning
Besluit van 15/07/2004, nr. CPP2004-718M
Loonbelasting en verhaalsrecht omzetten in geldlening
Besluit van 13/07/2004, nr. CPP2004-1030M
Eigenwoningregeling bij uitzending door werkgever
Besluit van 13/07/2004, nr. CPP2004-1014M
Regeling inzake uitwisseling van inlichtingen met België
Besluit van 08/07/2004, nr. DGB2004-1431M
Pensioen; vragen en antwoorden Wet op de loonbelasting
Besluit van 08/07/2004, nr. CPP2004-244M
Vergoeding eigen bijdrage ziektekosten
Besluit van 08/07/2004, nr. CPP2004-475M
Fiscale behandeling pensioenpremies PSW-C-polissen
Besluit van 08/07/2004, nr. CPP2004-874M
Toepassing urencriterium
Besluit van 08/07/2004, nr. CPP2004-847M
Convenant bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties
Besluit van 08/07/2004, nr. DGB2004-3736M
Inwerkingtreding van het Verdrag met Mongolië tot het vermijden van dubbele belasting
Besluit van 06/07/2004, nr. IFZ2004-379M
Successiewet 1956 . Pensioen- en lijfrentevrijstelling voor het successierecht
Besluit van 05/07/2004, nr. CPP2004-1541M
Reiskostenvergoedingen met ingang van 1 januari 2004
Besluit van 05/07/2004, nr. CPP2004-1409M
Omzetbelasting; onttrekking landbouwgrond voor bouw van woning
Besluit van 01/07/2004, nr. CPP2004-1199M