Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1). Inleiding
2). Aanleiding voor de beleidsregels
2.1. Geen continuering van het Besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten
2.2. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken aan de raad
2.3. Verhouding tussen de oude en de bestaande situatie
3). Het wettelijke kader van de artikelen 6 en 7 van de Mededingingswet
3.1. Artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet (kartelverbod)
3.2. Artikel 7 van de Mededingingswet (bagatelvrijstelling)
3.3. Artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet (algemene vrijstellingsmogelijkheid)
3.4. Verhouding van artikel 6 van de Mededingingswet tot de EG-mededingingsregels
3.5. Eigen verantwoordelijkheid
4). Artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet en combinatieovereenkomsten
4.1. Combinatieovereenkomsten
4.2. Beginselen voor de beoordeling van combinatieovereenkomsten
4.3. Beoordeling van combinatieovereenkomsten
(1). Combinatieovereenkomsten die niet onder artikel 6, eerste lid, van de wet vallen
(2). Combinatieovereenkomsten die onder artikel 6, eerste lid, van de wet vallen vanwege hun strekking
(3). Combinatieovereenkomsten die onder artikel 6, eerste lid, van de wet vallen vanwege hun gevolgen
5). Artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet en combinatieovereenkomsten
5.1. Beginselen voor de toepassing van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet op combinatieovereenkomsten
5.2. Toepassing van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet op combinatieovereenkomsten
6). Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3.3 Beleidsregels combinatieovereenkomsten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 5 april 2013.
Artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet (algemene vrijstellingsmogelijkheid) van Beleidsregels combinatieovereenkomsten">
3.3. Artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet (algemene vrijstellingsmogelijkheid)
24. Valt een afspraak in beginsel onder het kartelverbod van artikel 6, eerste lid, van de wet en is de bagatelvrijstelling daarop niet van toepassing, dan bestaat nog de mogelijkheid dat de afspraak is vrijgesteld op grond van artikel 6, derde lid, van de wet.
25. De tekst van dat artikellid, luidt: ‘Het eerste lid geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die bijdragen tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen:
a. beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of
b. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de mededinging uit te schakelen.’